Co to jest Power Speech?

Słowa są potężne. Mogą tworzyć doświadczenia, zabierać publiczność na nowe wyżyny i zmieniać sposób myślenia. Tak właśnie działają przemówienia typu power speech. Wykraczają poza informowanie i przekonywanie, a co najważniejsze, łączą przekaz z aktualną rzeczywistością odbiorców. Wykłady power speech są sztuką tworzoną w słowach, potężnym zasobem, który wykracza poza zwykłe, poprawne mówienie i wyrażanie swoich myśli. Jaki jest jej cel? Mają zachęcać do refleksji lub wpływać na przekonania, odwołując się do ludzkich emocji. Niektóre takie przemówienia są dowodem na to, że słowa mogą zmienić historię.

Gdzie są one popularne? I kto je wygłasza?

power speach

Wystąpienia power speech są bardzo popularne w dziedzinie biznesu, polityki, edukacji i sportu, ponieważ są one związane z przywództwem. Prowadzone są przez ludzi, którzy wiedzą, jak łączyć się z otoczeniem, wpajać wartości i sami przeszli długą drogę do sukcesu. Ich doświadczenie sprawia, że publiczność z zainteresowaniem słucha wypowiedzi, a także inspiruje się do dokonania zmian we własnym życiu. Mówcy skupiają się na pozytywnych aspektach każdej sytuacji. Dzięki czemu publiczność zyskuje świadomość, jak ważne w osiągnięciu celu jest wyciąganie wniosków i optymistyczne nastawienie.

Przemówienia typu power speech zamieniają zwykłą rozmowę w inspirującą historię, to rodzaj przemówienia, do którego aspirowałby każdy mówca stojący przed dziesiątkami ludzi. Jest to bez wątpienia najbardziej skomplikowany rodzaj wystąpień publicznych i wymaga wyższego poziomu umiejętności oratoryjnych.

Jaki jest cel wystąpień?

Przed wystąpieniem power speech mówcy dokonują oceny grupy docelowej i celów, które chcą osiągnąć poprzez swoją wypowiedź. Z reguły zależy im na zmotywowaniu słuchaczy poprzez bardzo emocjonalny przekaz, będący mobilizacją do działania. Bez zaangażowania nawet najbardziej charyzmatyczni liderzy nie są w stanie osiągnąć sukcesu. Wykłady power speech potrafią także przekonać publiczność do zmiany zdania i postępowania w określony sposób. Poza tym są doskonałą zabawą, ponieważ odbywają się one zazwyczaj w luźnym kontekście, ale co nie oznacza, że są pozbawione istotnych treści. Jednak cenne informacje można przekazywać z dużą dozą humoru.

Po udziale w takich wydarzeniach uczestnicy potrafią samodzielnie wyznaczać sobie priorytety, są wytrwalsi w swoich działaniach, a także zaczynają dążyć do samorealizacji, skupiając się na szczęściu swoim i swoich bliskich. Mowa motywacyjna pozwala przeanalizować pewne aspekty swojego życia. Dzięki czemu słuchacz potrafi zdobyć sukces zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej.


źródła:
http://arturpartyka.com.pl/power-speech/